Nơi yêu thương gợi mở!

Search the Obituaries

Khi con khóc

Con yêu thương! Mẹ là kẻ mau nước mắt và mẹ cũng rất sợ nhìn thấy nước mắt của người khác. Đặc biệt là bà ngoại-người rất hiếm khi khóc và con-đứa trẻ đụng cái...

Chi tiết >>